• Fri, May 29
    08:45 pm
Namespaces
Variants

Can't Speak Language FIX Czech/Slovak

From Eternal Wiki
Revision as of 16:03, 28 December 2013 by Torchiez63 (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pre tích, ktorí nevedia tento bug opraviť je tu jednoduchý návod: Pravým tlačidlom myši stlač General a vytvor nové okno(Window), potom pravým klikni na novovytvorené okno, choď do nastavení a tam zaktivuj všetky položky, ktoré chceš. Obrázkový návod: Picc2.jpg

Picc1.jpg

Picc3.jpg