• Sat, October 19
    09:07 am
Namespaces
Variants

Can't Speak Language FIX Czech/Slovak

From Eternal Wiki
Jump to: navigation, search

Pre tích, ktorí nevedia tento bug opraviť je tu jednoduchý návod: Pravým tlačidlom myši stlač General a vytvor nové okno(Window), potom pravým klikni na novovytvorené okno, choď do nastavení a tam zaktivuj všetky položky, ktoré chceš. Obrázkový návod: Picc2.jpg

Picc1.jpg

Picc3.jpg